De Hagenpoort is een sfeervolle, levendige en creatieve school. Dat komt mede door de grote inzet van ouders.
Ouderbetrokkenheid is belangrijk voor ons. Dit betekent voor ons als team dat we onze leerlingen samen met hun ouders ondersteunen in hun leren en ontwikkeling. Als teamleden vanuit onze professionele rol en deskundigheid, samen met ouders vanuit hun rol als opvoeder en deskundige in hun kind. Dit betekent dat we samenwerken, elkaar informeren over wat goed en minder goed gaat en wederzijds het gesprek zoeken als er vanuit een van beide vragen of zorgen over de ontwikkeling van een kind zijn. Onze houding naar elkaar is hierbij proactief, open en respectvol.
Ouders participeren op onze school op het gebied van beleid (MR), het organiseren van schoolactiviteiten (OR) en het op allerlei manieren ondersteunen van activiteiten in en rond de klas.

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR heeft 6 leden: 3 ouders (oudergeleding) en 3 teamleden (personeelsgeleding). 
De leden van de oudergeleding zijn Sander van Essen, Leonie Kloezeman en Cris Fleer. U kunt de MR bereiken via mr@dehagenpoort.nl

Ouderraad (OR)

De ouderraad is een enthousiaste groep ouders die gedurende het schooljaar, samen met het docententeam, allerlei festiviteiten op school organiseert voor leerlingen, docenten en ouders.

Dit betekent dat we:
● met kerst en Sinterklaas de school in stijl versieren en de bijbehorende feestjes organiseren;
● het schoolfeest op touw zetten en helpen bij het bedenken van activiteiten en spelletjes;
● bij schoolontbijten voor een extraatje zorgen;
● de schoolfotograaf regelen;
● de ouderbijdrage innen en beheren;

Ook staan we open voor nieuwe (incidentele) festiviteiten!

De ouderraad bestaat uit zo’n tien ouders. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar. Dan bespreken we de organisatie van activiteiten en wat we van andere ouders horen over de ontwikkelingen op school. Om dit ook in de toekomst te kunnen blijven doen en omdat het gezellig is, zijn wij altijd op zoek naar nieuwe leden!

Lijkt het je ook leuk om een van bovenstaande activiteiten met ons te organiseren en vind je het leuk om school en andere ouders beter te leren kennen. Kom dan gerust een keer vrijblijvend mee-vergaderen? Je bent van harte welkom! Meld je dan aan via ons mailadres ouderraadhagenpoort@gmail.com , of spreek één van de OR-leden aan.

Tot ziens aan het hek!


Saar (voorzitter), moeder van Dries (groep 8), Otto (groep 7), Nynke (groep 4) en Koen (groep 2A)
Marjolijn (secretaris), moeder van Lysann (groep 2A)
Randy (penningmeester), vader van Ramses (groep 3)
Reineke, moeder van Dirk (groep 7) en Arend (groep 4)
Anneke, moeder van Hanna (groep 6) en Klaas (groep 4)
Marjolein, moeder van Ties (groep 4) en Hugo (groep 2A)
Ingrid, moeder van Moos (groep 4) en Julius (groep 3)
Karien, moeder van Sam (groep 4)
Suzan, moeder van Hugo (groep 5)
Marit, moeder van Pepijn (groep 6) en Douwe (groep 4)
Lotte, moeder van Stef (groep 4)
Nynke, moeder van Emmy (groep 5) en Taeke (groep 3)