Groeien met plezier

Op de Hagenpoort voel je dat je mag zijn wie je bent, vanuit zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde. We benutten verschillen om samen elke dag een beetje beter te worden: In samen leren, in samen werken, in samen leven en in samen plezier hebben op school.
We willen het beste uit onszelf en de ander halen. Zodat onze leerlingen na 8 jaar met vertrouwen en een rugzak vol kennis en vaardigheden naar het voorgezet onderwijs gaan dat bij hén past.

Daltonschool

Volgens Helen Parkhurst (1886-1973), de grondlegger van het Daltononderwijs, heeft de wereld ‘mensen zonder vrees’ nodig. In onze woorden over onze leerlingen: Kinderen met vertrouwen en zelfvertrouwen, die goed in hun vel zitten en zich open in de wereld bewegen. Kinderen ook, die leren hoe ze hun kwaliteiten kunnen gebruiken om steeds weer met plezier te groeien, alleen en samen met anderen.
Ons Daltononderwijs geeft inhoud aan een brede vorming waarbij intellectuele en creatieve groei in evenwicht zijn met sociale en persoonlijke groei. De leerling is ondernemend en draagt verantwoordelijkheid voor zichzelf en anderen. Wij leren onze leerlingen om te groeien in zelfstandigheid, samenwerking, reflectie en het omgaan met vrijheid & verantwoordelijkheid.
Ons Daltononderwijs maakt leerlingen nieuwsgierig omdat we de echte wereld in de school halen en de inbreng van leerlingen benutten. Ons onderwijs boeit omdat het ‘leren óver’ organisch verbindt met leren door te doen. Ons onderwijs stimuleert leerlingen in creatief denken en doen.
http://www.dalton.nl/

Kunst & Cultuur

Door samen te kijken naar kunst, erover te praten, er vragen over te stellen, ermee aan het werk te gaan, stimuleren wij het denken en de creativiteit van onze leerlingen. Kinderen leren dat er veel manieren zijn om naar de wereld te kijken, waardoor ze leren over zichzelf en de wereld. Dit prikkelt en spiegelt. Het appelleert aan hun eigen gevoel voor schoonheid.
Wij stellen ons op de Hagenpoort de fundamentele en eervolle opdracht om onze leerlingen dit proces te laten doormaken. Wij zien in verbeelding, creatieve geest en onderzoekende houding een sterke verbinding tussen kunst en wetenschap & technologie.

Openbaar Onderwijs

Wij zijn bewust en met overtuiging een openbare Daltonschool. Iedereen is welkom en verschillen in achtergrond of levensovertuiging zien we als een kans om te leren. Wij denken dat dit juist in de huidige open maatschappij belangrijk is voor kinderen. Wij leren onze leerlingen om verantwoordelijkheid te dragen vanuit een democratische grondhouding.
Als team leven we dit voor.
Samen met het bestuur en collega’s van de andere scholen binnen ons bestuur ‘Zinder’ werken we aan de kwaliteit van het openbaar basisonderwijs in Deventer. www.zinderonderwijs.nl

Praktische informatie

Team
Directeur is San Bronk. Ons team bestaat uit ongeveer 20 medewerkers. De actuele samenstelling van ons team leest u in onze schoolgids.

Jaargroepen
Wij hebben ruim 200 leerlingen, verdeeld over 8 jaargroepen: 1/2A, 1/2B, 3,4,5,6,7 en 8. 

Schooltijden
Onze schooltijden zijn:
maandag t/m vrijdag 8.30 – 14:00

Wij hebben een continurooster, dus de leerlingen zijn gedurende de middagpauze op school.

Buitenschoolse opvang (BSO)
BSO Sam&ko biedt in ons gebouw naschoolse opvang aan vanaf einde schooltijd tot 18:30.
Meer informatie hierover in onze schoolgids en via https://www.kinderopvang.org/deventer/samotje/