Nieuwe directeur m.i.v. augustus

april 1, 2021 9:52 pm

1 april 2021

Beste ouders, verzorgers

Zoals u weet ga ik aan het einde van dit schooljaar met pensioen.

Hierbij ontvangt een bericht van de bestuurder van OPOD, Yvonne de Haas, over mijn opvolging.

Vriendelijke groet,

Paschal 

Beste ouders,

Er is goed nieuws! Vorige week hebben we met goed gevolg de sollicitatieprocedure afgerond en kan ik u laten weten dat we per 1/8/21 een nieuwe directeur voor de Hagenpoortschool gevonden hebben!

De benoemingsadviescommissie, waarin ook de MR vertegenwoordigd was, kon na de gespreksrondes unaniem positief adviseren ten aanzien van de benoeming van San Bronk.

San is op dit moment schoolleider in Raalte. Ze heeft ruime ervaring in het onderwijs en grote affiniteit en ook ervaring met Daltononderwijs. De Hagenpoort zag zij altijd al als een school waar ze graag zou gaan werken, vanwege de locatie, maar zeker ook vanwege het Kunst- en Cultuurprofiel en het openbare karakter.

San is voornemens om samen met het team verder te bouwen aan goed en eigentijds daltononderwijs. Met Paschal zal zij binnenkort afspraken maken om te komen tot een goede overdracht.

met vriendelijke groet,
Yvonne de Haas

Stichting Openbaar Primair Onderwijs Deventer
Andriessenplein 22A
7425 GX Deventer
Tel. 0570 – 782401