Ouderraadpleging schooltijden

december 19, 2019 3:20 pm

In de tweede week van januari 2020 raadplegen wij de ouders over onze schooltijden vanaf het schooljaar 2020-2021. Eind januari is duidelijk of de MR instemming verleent aan de overgang naar een 5-gelijke-dagen-model.